För dig inom

Förskola

Med lärplattor och moderna pedagogiska webbverktyg blir det enklare att synliggöra barnens och förskolans utveckling. På så vis blir också dialogen med föräldrar enklare och proffsigare.

I Unikum kan allt dessutom kopplas till läroplanen Lpfö98. Det ger nya möjligheter att jobba smidigt kring pedagogisk dokumentation och systematisk uppföljning av barnens och verksamhetens utveckling.

Se och samarbeta kring barnens och förskolans utveckling ...

Enklare med pedagogisk dokumentation på webben  ...

Smidigare med bilder, lärlogg och veckobrev på webben.

 

Läroplanen Lpfö98 är inbyggd, det är bara att börja koppla  ...

Synligare verksamhet, för bättre systematiskt kvalitetsarbete  ...

 

Vad behöver er förskola?

veckobrev-238x145
Smidig dialog med veckobrev

Skapa fina veckobrev med bilder och bilagor direkt på webben. Föräldrar får veckobreven på e-post eller ser dem på gruppens sida. Notiser går automatiskt till föräldrarna och man kan kommentera och ställa frågor.

peddok-238x145
Pedagogisk dokumentation

Pedagoger dokumenterar gruppens och barnens utveckling, direkt från lärplatta eller dator. Allt kopplas enkelt till läroplan och mål. Reflektioner och utvärderingar finns samlade så att alla kan se.

fsk-utvsamtal
Proffsiga utvecklingssamtal

Barnets utveckling är synlig i lärlogg och portfolios. Underlag inför utvecklingssamtal är samlat så att alla kan förbereda sig och gör det lätt att följa upp överenskommelser.

skolbank-238x145
Inspiration från Skolbanken

Pedagoger runt om i landet har delat med sig av massor av tema-planeringar, verksamhetsplaner och underlag för utvecklingssamtal i Skolbanken. Se hur andra gör och ta fram eget material baserat på sånt ni gillar.

se-fsk-519x190
Se barnens utveckling

Barnets och gruppens utveckling blir synlig i bild, film, dokumentation och reflektioner. Föräldrar kan ta del av vad som sker i förskolan, och fånga upp barnens tankar och reflektioner hemma. Pedagogerna får också underlag för reflektion, analys, uppföljning och utvärdering som en del i sitt systematiska kvalitetsarbete.

kopplafsk-519x190
Koppla till läroplanen

Hela den förtydligade läroplanen Lpfö98 finns inne i Unikum. Pedagogisk dokumentation, lärloggar, planeringar, överenskommelser m m kan kopplas direkt till läroplanen med ett klick. Det gör att läroplanen blir en smidig och lättillgänglig grund i arbetet.

Är du Unikum-användare och behöver hjälp? Gå till Hjälpsidorna. Eller ställ din fråga direkt i användarforumet.

Vad säger andra förskolor?

Det går alldeles utmärkt att jobba med Unikum på iPads

- Mattias, Utvecklingsledare, Tanum

Så bra att kunna se och följa barnens lärande på förskolan.

- Malin, Förskolechef (bitr.), Helsingborg

Föräldrarna blir mer delaktiga och uppskattar kommunikationen från förskolan.

- Katja, Pedagog, Trollhättan

Det har blivit enklare och roligare att dokumentera.

- Leo, Förskollärare, Mölndal

Vårt arbete blir mer professionellt med hjälp av Unikum.

- Britt-Marie, Förskolechef, Trollhättan

Läs våra användares berättelser

Följ oss!